2011. március 21., hétfő

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Földrajza 1887.

"III. Tiszai alsójárás.
Áll 1 rendezett tanácsu városból, 9 nagy-, 3 kisközségből és 12 pusztából.
Székhelye: Tisza-Földvár, nagy község közel a Tiszához 6914 lakossal. Van 
ref. evang. és zsidó temploma. Az evangélikusok régen tótok voltak, de már
megmagyarosodtak. Hozzá tartoznak Homok és Martfű puszták.
Tisza-Földvártól északnyugatra:
Tisza-Vezseny, nagy község a Tisza jobb partján 2423 lakossal, a kik a 
halászatot nagyban üzik. Hozzátartozik Varsány puszta egy része.
Tisza-Várkony, nagy község a Tisza jobb partján 2036 lakossal. Van róm. 
kat. és ref. temploma és sok csinos uri háza. 
Tisza-Földvártól északra:
Rákóczi, nem rég települt kis község Szolnok közelében. Nevét onnan kapta, 
hogy a föld, melyen a helység épült, hajdan a hires Rákóczy család birtoka volt.
Tisza-Földvártól délnyugatra:
Czibakháza, nagy község 3522 lakossal. Nevét egykori földesurától Czibak 
Imre erdélyi vajdától nyerte. A XVI. században a törökök elpusztitván a helységet 
a megmenekült lakosok a határ magasabb részén, épitettek maguknak uj házakat. 
A régi Czibakháza a mai  Bánom nevü szőlős kert helyén feküdt. A Tiszán levő nagy fahidnál  1849-ben heves ütközet volt, melyben a magyarok megverték az 
osztrák katonákat. Hozzá tartoznak Gyügér, Sárszög, Zsiger puszták.
Nagy-Rév, nagy község  1438 lakossal. Határát a Tisza két felől mossa. 
Megemlitendő a Zsidó halom s a mellette levő nagy árok, melyet a hagyomány 
szerint azért ástak a lakosok, hogy az ellenség ellen jobban védelmezhessék 
magokat. Hozzá tartozik Sáp puszta.
Tisza-Inoka, nagy község  1050 lakossal, kik jobbára helv. hitüek. Fekszik a 
Tisza balpartján, mely ellen három oldalról gátak védelmezik. A helységhez közel, 
az u. n. régi temetőben egy elpusztult torony romjai láthatók. Hozzá tartozik 
Csámpa puszta.
Tisza-Kürt, nagy község a Tisza balpartján 2324 lakossal.  Ref. temploma 
igen régi.
Tisza-Ugh, nagyközség, a Tisza balpartján 746 ref. lakossal.
Tisza-Sas, nagyközség a Tisza balpartján  1488 ref. lakossal földje mocsáros 
és nem igen termékeny.
Csépa, kis község a Tisza balpartján. Földje nem igen termékeny, határában 
sok mocsár és tó van, mint  Kerekt ó ,  Csípsán,  Fertő. Van ref. és evang. 
temploma. A történelemben arról nevezetes, hogy Aba Sámuel királyunkat itt 
gyilkolták meg.
Tisza-Földvártól délre:
Szelevény, nem régen népesült kis község,  mely ügyeit Csépával közösen 
végezi. Fekszik a Körös folyó mellett, ugyanott, hol hajdan  Kis-Halasi község 
feküdt. Pusztái: Gyalu és Istvánháza.
Kun-Szent-Márton, rendezett tanácsu város, a Körös partján 11155 róm. kat. 
lakossal. Mintegy 200 évvel ezelőtt  szállottak meg a Jászapátiról oda költözött 
lakosok. Van járásbirósága, posta-, távirda-, vasuti állomása. Hozzátartozik 
Mesterszállás és Csorba puszta egy része."
Forrás:Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
földrajza.
A földrajz elemeivel
A miniszteri tantervnek megfelelőleg
a népiskolák III. osztálya számára
Irta:
ILLÉSSY JÁNOS.